Zawarcie umów PPK

Aby zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK:

Zapoznaj się z wzorami dokumentów, których akceptacja jest niezbędna do zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.
Umowa o zarządzanie PPKUmowa o prowadzenie PPKRegulamin
Wypełnij dane w formularzu do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zakres danych niezbędnych do wypełnia formularza znajdziesz tutaj.
Na adresy e-mail reprezentantów, wskazanych w formularzu, prześlemy link do umów. Poprosimy o weryfikację danych i akceptację treści.
Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK prześlemy na adresy e-mail reprezentantów. Umowa zostanie zawarta z datą przesłania tego potwierdzenia.
Umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta z dniem przekazania nam pierwszej listy uczestników PPK w aplikacji UNIQA do obsługi PPK.
Na adresy e-mail osób obsługujących i administrujących PPK, wskazanych w umowie o zarządzanie PPK, wyślemy wiadomości z danymi do logowania w aplikacji do obsługi PPK.

W procesie wypełniania formularza konieczne będzie m.in.:

  • wskazanie osób reprezentujących pracodawcę zainteresowanego zawarciem umów PPK (w przypadku pełnomocnika należy załączyć skan pełnomocnictwa),
  • wskazanie minimum jednej osoby administrującej PPK, która po zawarciu umowy otrzyma dostęp do aplikacji PPK (może to być reprezentant),
  • wskazanie zasad naliczania dodatkowych wpłat od pracodawcy (jeśli są planowane), wraz z ich wysokością.